Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoop,- leverings - en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Inretail (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 januari 2003. De algemene voorwaarden zijn aangevuld door een aantal eigen voorwaarden van Girls and Boys Kidsfashion.

 

ARTIKEL 1:  DEFINITIES

 1. Ondernemer - de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Klant - de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag - een kalenderdag.
 4. Bedenktijd - de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 5. Herroepingsrecht - de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

ARTIKEL 2:  IDENTITEIT ONDERNEMER

Girls and Boys Kidsfashion
Langestraat 7
1811 JA  Alkmaar
Nederland
t. 072-5111250
e. info@girlsandboys.nl
-------------------
Bank: Rabobank
IBANnummer: NL.03.RABO.032.68.61.289
----------------
KvK: 37.12.841
Lid van brancheorganisatie: Euretco en Inretail

ARTIKEL 3:  TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en bestellingen gesloten bij Girls and Boys Kidsfashion. Door het aangaan van een overeenkomst geeft de klant aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 2. Girls and Boys Kidsfashion heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

ARTIKEL 4:  PRIJZEN

 1. De prijzen van de kledingstukken staan in euro´s inclusief BTW aangegeven en zijn exclusief verzendkosten. Girls and Boys Kidsfashion hanteert altijd de adviesprijs van de leverancier en zal deze prijzen nooit verhogen, tenzij wettelijke maatregelen hiervoor aanleiding geven.
 2. Girls and Boys Kidsfashion behoudt zich het recht voor om prijzen in het geval van vergissingen zoals prijs- en typefouten te corrigeren. Girls and boys is niet aansprakelijk voor zodanige onverhoopte vergissingen.

ARTIKEL 5:  BETALEN        

 1. De klant een bestelling telefonisch of per email doorgeven. 
 2. Een bestelling bij Girls and Boys Kidsfashion dient altijd vooraf te worden betaald. Eerder wordt de bestelling niet verzonden.
 3. Girls and Boys Kidsfashion kent op dit moment één manier van betalen, dit is door middel van een vooruitbetaling per overschrijving. 
 4. In geval van een vooruitbetaling per overschrijving, krijgt de klant éénmalig een mail met betaalinformatie. Mocht er binnen 7 dagen geen betaling zijn binnengekomen, dan wordt de bestelling geannuleerd.
 5. In afwijking van artikel 5.1 kan de klant de bestelde kledingstukken ook persoonlijk in de winkel afhalen en op dat moment in de winkel betalen.

ARTIKEL 6:  VERZENDKOSTEN

 1. Voor het verzenden van de bestelling berekent Girls and Boys Kidsfashion verzendkosten. Binnen Nederland bedragen de verzendkosten €3,95, buiten Nederland maar binnen de EU bedragen de verzendkosten €6,95 en voor een bestelling buiten de EU wordt €19,95 aan verzendkosten in rekening gebracht.
 2. Girls and Boys Kidsfashion zal de bestelling - na ontvangst van betaling - binnen 1 uiterlijk 2 dagen versturen.

ARTIKEL 7:  ANNULEREN

 1. Het is mogelijk een bestelling bij Girls and Boys Kidsfashion te annuleren indien dit binnen 24 uur geschiedt en het kledingstuk nog niet is verstuurd. De klant kan de annulering telefonisch of per email doorgeven.
 2. Indien de klant de bestelling heeft geannuleerd, zal Girls and Boys Kidsfashion het bedrag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen terugstorten op de bankrekening van de klant. 

ARTIKEL 8:  LEVERING

 1. Girls and Boys Kidsfashion zal de bestelling binnen 1 uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de betaling met PostNL versturen. 
 2. Indien een kledingstuk om wat voor reden dan ook niet leverbaar is, zal Girls and Boys Kidsfashion de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en eventueel de betaling per omgaande terugstorten op de bankrekening van de klant.
 3. Om tot levering van een bestelling over te gaan of om de juistheid van een bestelling te controleren, behoudt Girls and Boys Kidsfashion zich het recht voor om de klant te benaderen.

ARTIKEL 9:  RETOUREN

 1. De kledingstukken die bij Girls and Boys Kidsfashion zijn besteld mag de klant 14 dagen op zicht houden. Binnen deze termijn (bedenktijd) mag de klant de kledingstukken slechts in die mate bekijken, uitpakken en passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant de kledingstukken wenst te behouden. Indien de klant een kledingstuk niet wilt behouden kan de klant bij Girls and Boys zonder opgave van reden (herroepingsrecht) een kledingstuk retourneren, met inachtneming van het onderstaande:

  - het kledingstuk moet uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst zijn teruggestuurd
  - het kledingstuk is niet gedragen, gewassen of beschadigt
  - het kledingstuk moet voorzien zijn van de originele artikelkaartjes en labels
  - het retourformulier is volledig ingevuld

 1. De kledingstukken waarop 50% korting of meer is verstrekt kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 2. Indien de retourzending aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal Girls and Boys Kidsfashion het aankoopbedrag exclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen terugstorten op de bankrekening van de klant.
 3. De portokosten voor het retourneren van de kledingstukken en het risico hiervan zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door Girls and Boys Kidsfashion aangenomen en gecrediteerd.
 4. De kledingstukken die besteld zijn mogen binnen 14 dagen op vertoon van de originele factuur ook worden teruggebracht in de winkel. Daar krijgt de klant dan direct en contact het aankoopbedrag terug.

ARTIKEL 10:  KLACHTEN

 1. Girls and Boys Kidsfashion doet haar uiterste best een goed product te leveren. Toch raadt Girls and Boys de klant aan de geleverde kledingstukken direct na aflevering te controleren op gebreken.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot een geleverd kledingstuk kan de klant uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling melden. De klant kan de klacht telefonisch of per email doorgeven. Girls and Boys zal haar uiterste best doen de klacht samen met de klant naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 11:  GARANTIE

 1. Girls and Boys Kidsfashion staat ervoor garant dat elk geleverd kledingstuk die eigenschappen bezit die - normale omstandigheden in aanmerking genomen - voor normaal gebruik nodig zijn.
 2. De garantietermijn van Girls and Boys Kidsfashion is 1 maand. Indien de kwaliteit van een ontvangen kledingstuk binnen deze termijn niet meer aan de verwachtingen van de klant voldoet, kan de klant dit telefonisch of per email doorgeven. Girls and Boys zal haar uiterste best doen de klacht samen met de klant naar tevredenheid op te lossen.
 3. Indien het kledingstuk niet volgens de wasvoorschriften is gewassen of de klant zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing of -instructies niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie.

ARTIKEL 12:  TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Girls and Boys Kidsfashion en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.